Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελίκας διοργανώνει στις 3 Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5-7 μμ. αιμοδοσία στο Μέγαρο Ελίκας. Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη.