Αρχές Μαρτίου τοποθετήθηκε η μυλόπετρα (από το πρώτο λιοτρίβι της Ελίκας) και η επιγραφή με το όνομα του δωρητή Μιχαήλ Τσιγκούνη. Ο αείμνηστος Μ. Τσιγκούνης είχε παραχωρήσει τον χώρο προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης ή πλατεία.