Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 144/15067/24-1-2019 (ΦΕΚ Β’ 466/18-2-2019), όλοι οι μελισσοκόμοι που προμηθεύουν μικρές ποσότητες μελιού άμεσα τον τελικό καταναλωτή ή τα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην οποία εδρεύουν, θα πρέπει να καταχωρηθούν από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο σχετικό Μητρώο που θα δημιουργηθεί.

Η καταχώριση στο Μητρώο είναι υποχρεωτική.

Για την καταχώριση ο κάθε μελισσοκόμος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Κτηνιατρικής Σπάρτης της Π.Ε. Λακωνίας, συνοδευόμενη από τα παρακάτω:

1. Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ

2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο

3. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (ΑΔΤ, ΑΦΜ).

Οι μελισσοκόμοι δύνανται να προμηθεύουν μέχρι 10kg ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ποσότητας 1.200Kg.

Απαγορεύεται η προμήθεια στον τελικό καταναλωτή μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι να απευθύνονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής για περαιτέρω οδηγίες.

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εν λόγω Υ.Α. θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κυρώσεις του Ν. 4235/2014.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας: 2731363300-303-302

πηγή: Δήμος Μονεμβασίας