Ο σύλλογος μας , βλέποντας την έλλειψή αντίστοιχης υποδομής στην περιοχή, αποφάσισε να ιδρύσει δανειστική βιβλιοθήκη.
Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες στο κοινοτικό Μέγαρο, οπού θα στεγαστεί αρχικά το εγχείρημα αυτό, λόγω έλλειψής άλλου χώρου.
Τα έξοδα θα καλυφτούν από δωρεά η οποία ήδη έχει γίνει από το σύλλογο Ελικιωτων Αμερικής, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά..
Επίσης ευχαριστούμε τον κ. Κωνσταντίνο Κουσούλη για τη δωρεά των πρώτων βιβλίων.
Ευχόμαστε το χωρίο να αγκαλιάσει την προσπάθεια μας αυτή, θα σας ενημερώσουμε σύντομα για περαιτέρω λεπτομέρειες.
Δεχόμαστε και δωρεές βιβλίων κατά προτίμηση καινούργιων η σε πολύ καλή κατάσταση.