Το Σάββατο 23 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η προβολή του ψηφιοποιημένου φιλμ. Ο πολιτιστικός σύλλογος σε συνεργασία με την νεολαία της Ελίκας παρέχει επίσης το φιλμ στο διαδίκτυο από το παραπάνω σύνδεσμο.

Το φιλμ είναι τραβηγμένο από τους γονείς της Ζωής Τσιγκούνη τον Αύγουστο του 1953 στην Ελίκα και τον Μαραθιά. Επίσης παρουσιάζονται και γειτονικές περιοχές κατά την διάρκεια του φιλμ.

Η ανταπόκριση απο τους Ελικιώτες μας ήταν θερμή και επίσης με νεα ανακοίνωση θα οριστεί η επαναπροβολή του φιλμ μέσα στον Αύγουστο.

Ευχαριστούμε πολύ την Ζωή Τσιγκούνη για την παραχώρηση του υλικού.