Στο κέντρο του χωριού εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει εγκαταλελλειμενο ένα παλιό δημόσιο κτίριο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως δημόσια αποχωρητηρια.
Γεννήθηκε η ιδέα για τον καλλωπισμό του από το Τοπικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
Εμείς με τη σειρά μας προτείναμε στον κ. Αντώνη Δριτσακη να μας βοηθήσει για την υλοποίηση αυτής της ιδέας. Ο ίδιος ανταποκριθηκε με μεγάλη χαρά, αφιλοκερδώς και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μεταμόρφωσε την πρόσοψη του κτιρίου.
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για άλλη μια φορά αποδεικνυουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε για το καλό και ωραίο του τόπου μας.