Την πέμπτη 8/8/2019 στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση/λειτουργία μηχανής καθαρισμού σιταριού του 1884 στην πλατεία “Μιχαήλ Τσιγκούνη” του χωριού. Το μηχάνημα ανήκει στην οικογένεια του Μιχάλη Τσιγκούνη.

Ακολουθούν φωτογραφίες του εν λόγω μηχανήματος.