Δραστηριότητες Πολιτιστικού Συλλόγου

Αιμοδοσία

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται στον χώρο του κοινοτικού κτηρίου κάθε έξι μήνες.

Μαθήματα ζωγραφικής

Κάθε Κυριακή λειτουργούν τρία τμήματα. Ενηλίκων 11:00-12:30,Νήπια 12:30-13:30 και Γυμνασίου- Λυκείου 13:30-14:30.

Μαθήματα σκάκι

Κάθε Κυριακή λειτουργούν δυο τμήματα. Γυμνασίου και μεγαλύτεροι 16:00-18:00 και νηπίων 18:00-19:00.

Μαθήματα κεραμικής

Όταν συμπληρωθεί ικανός αριθμός συμμετοχών πραγματοποιούνται διήμερα μαθήματα, συνήθως σαββατοκύριακα.