Αιμοδοσία2018-06-20T18:44:20+00:00

Αιμοδοσία

Ο Πολιτιστικός Σύλλος Ελίκας διατηρεί τράπεζα αίματος. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δύο αιμοδοσίες, μία κάθε ένα εξάμηνο