Κεραμική

Όταν συμπληρωθεί ικανός αριθμός συμμετοχών πραγματοποιούνται διήμερα μαθήματα, συνήθως σαββατοκύριακα.