Μαθήματα σκάκι

Κάθε Κυριακή λειτουργούν δυο τμήματα. Γυμνασίου και μεγαλύτεροι 16:00-18:00 και νηπίων 18:00-19:00.