Σκάκι2018-06-20T17:52:46+00:00

Μαθήματα σκάκι

Κάθε Κυριακή λειτουργούν δυο τμήματα. Γυμνασίου και μεγαλύτεροι 16:00-18:00 και νηπίων 18:00-19:00.