Μαθήματα ζωγραφικής

Κάθε Κυριακή λειτουργούν τρία τμήματα. Ενηλίκων 11:00-12:30,Νήπια 12:30-13:30 και Γυμνασίου- Λυκείου 13:30-14:30.