Δ.Σ.

Η σύνθεση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελίκας είναι

 • Πρόεδρος : Αιμιλία Μαρούση
 • Αντιπρόεδρος : Δέσποινα Μπουρλώτου
 • Γραμματέας : Ελένη Μαραβέλια
 • Ταμίας : Κατερίνα Κοντάκου
 • Σύμβουλος : Παναγιώτα Σούμπαση
 • Αναπληρωματικά μέλη:
  Παρασκευή Μαυρογιάννη
  Ευαγγελία Μαραβέλια
  Ευστράτιος Χουλης

Προηγούμενες Διοικήσεις

Τα Δ.Σ. από την ίδρυση μέχρι σήμερα

1991-1992

 • Πρόεδρος: Πλουμιτσάκος Γιώργος
 • Αντιπρόεδρος: Κυριακάκης Νικόλαος
 • Γραμματέας: Μαρούσης Σταύρος
 • Ταμίας: Φάββας Νεκτάριος
 • Σύμβουλος: Χούλη Χρυσούλα
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Μαρούσης Αναστάσιος
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Χάδιαρης Γιώργος

1992-1994

 • Πρόεδρος: Πλουμιτσάκος Γιώργος
 • Αντιπρόεδρος: Μαρούσης Σταύρος
 • Γραμματέας: Χούλη Χρυσούλα
 • Ταμίας: Κυριακάκης Νικόλαος
 • Μέλος: Φάββας Νεκτάριος

1994-1995

 • Πρόεδρος: Κυριακάκης Νικόλαος
 • Αντιπρόεδρος: Αρκούδης Παναγιώτης
 • Γραμματέας: Χάδιαρη Σταυρούλα
 • Ταμίας: Τσιριγώτης Παναγιώτης
 • Μέλος: Πλουμιτσάκος Χαράλαμπος

2002-2007

 • Πρόεδρος: Παυλομανωλάκου Σταυρούλα
 • Αντιπρόεδρος:Μαρούσης Σταύρος
 • Γραμματέας: Κουσούλη Γεωργία
 • Ταμίας: Κυριακάκης Νικόλαος
 • Μέλος: Κατράκη Ελένη
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Χάδιαρη Καίτη

2007-2009

 • Πρόεδρος: Κουσούλη Γεωργία
 • Αντιπρόεδρος: Βέζος Δημήτρης
 • Γραμματέας: Κουσούλης Παναγιώτης
 • Ταμίας: Μαραβέλιας Χαράλαμπος
 • Μέλος: Χαραμής Αντώνης
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Γαλανός Ηλίας

2009-2010

 • Πρόεδρος: Βέζος Δημήτης
 • Αντιπρόεδρος: Λαζαρίδης Οδυσσέας
 • Γραμματέας: Τσιριγώτη Σταματική
 • Ταμίας: Γαλανός Χαράλαμπος
 • Σύμβουλος: Χάδιαρης Αντώνης
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Τσιριγώτης Παναγιώτης

2011-2013

 • Πρόεδρος: Λαζαρίδης Οδυσσέας
 • Αντιπρόεδρος: Χάδιαρης Αντώνης
 • Γραμματέας: Μαραβέλια Ελένη
 • Ταμίας: Γαλανός Χαράλαμπος
 • Σύμβουλος: Γαλανός Ηλίας
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Μηλιδώνη Γεωργία
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Μαυρογιάννη Παρασκευή

2013-2015

 • Πρόεδρος: Τσάκος Σπυρίδων
 • Αντιπρόεδρος: Κοντάκου Κατερίνα
 • Γραμματέα: Μαραβέλια Ελένη
 • Ταμίας: Γαλανός Χαράλαμπος
 • Σύμβουλος: Λαζαρίδης Οδυσσέας
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Μειμέτης Γιώργος
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Μηλιδώνη Γεωργία
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Πλουμιτσάκος Χαράλαμπος

2016-2017

 • Πρόεδρος: Γαλανός Χαράλαμπος
 • Αντιπρόεδρος: Μαραβέλια Τίνα-Αικατερίνη
 • Γραμματέας: Κουτουμάνου Παναγιώτα
 • Ταμίας: Κυριακάκης Νικόλαος
 • Σύμβουλος: Τσιγκούνη Σοφία
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Χάδιαρης Αντώνης
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Τσάκος Σπυρίδων
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Γαλανός Ηλίας

2017-2019

 • Πρόεδρος: Χάδιαρης Αντώνης
 • Αντιπρόεδρος: Βελώνη Φλωρεντία
 • Γραμματέας: Κουτουμάνου Παναγιώτα
 • Ταμίας: Τσιγκούνη Σοφία
 • Σύμβουλος: Μαργαρίτη Ζωή
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Γαλανός Ηλίας
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Μαρούση Αιμιλία
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Χούλης Γεώργιος